free css templates


البينة

الشيفرة الوراثية في القرآن الكريم

مقدمة

مجموعة مقالات تبين خلفية البحث واسرار القرآن والحمض النووي.



تركيبة الحمض النووي

التركيبة الفيزيائية والكيميائية للحمض النووي كما بينها القرآن الكريم

ملخص البحث

ملخص عن البحث لمن ليس لديه وقت لقراءة الكتاب ومراجعة كامل البحث 

شيفرة الحمض النووي

امثلة عن الجينات المتطابقة في القرآن.




All rights Reserved